Poezii, Declaratii de dragoste, Povesti de dragoste, Povesti, Dragoste, declaratii, iubire, sentimente, sarut, sarutari, citate de dragoste, love sms,

Sufletul meu se hránea cu imaginea ta, cu imaginea chipului táu angelic, cu speranta ce încá îmi tinea SUFLETUL întreg, o datá ce sufletul nu mai are hraná... acesta moare si o datá cu el moare si dorinta si speranta de a trái. SUFLETUL meu e acoperit cu un voal negru ce nu-mi permite sá zâmbesc... Nu credeam cá... dragostea ce ti-o port îmi va omorâ sufletul cândva, dar totusi destinul mi-a jucat cea mai urâtá festá, cel mai mare blestem a fost sá te IUBESC si sá te plâng!
inimaPrivesc spre cer si simt cum má cuprinde singurátatea, îmi aduc aminte cum priveam în doi si nu eram singuri, cáci ne aveam unul pe altul. Timpul însá te-a îndepartat de mine si mai uitat, ai uitat cá undeva, cineva priveste spre cer si e singur... singur cu iubirea sa pentru tine, sperând sá te întorci la el, ca pásárile cálátoare, sperând cá în sufletul táu mai arde mácar o micá flacárá plápândá, ca aceastá flacárá se va transforma într-un foc mare si puternic cum e dragostea mea pentru tine...!
inimaCând te vád, simt cum pámântul îmi fuge de sub picioare, parcá totul se roteste în jurul meu, parcá eu sunt centrul universului, dar... deodatá totul fuge spre un alt centru... acolo esti tu, má faci sá má învârt în jurul táu, má domini... nu má mai pot stápâni... Mi-ai fost cântecul ce m-adormea noaptea, vocea ce-mi mângâia tristetea, vântul ce-mi înváluia pielea, dar nu ai fost decât un vis. Pentru mine esti mai scump ca aerul pe care îl respir, esti mai pretios decât orice bijuterie scumpá, esti mai presus de propria mea persoaná si nu îti voi putea explica niciodatá, nici prin mii si mii de cuvinte cât de mult te iubesc!
inimaTu cea pe care înca o iubesc, esti spinul trandafirului ce mi-a strápuns inima; tu esti îngerul alb din noaptea vietii ce-mi lumineazá calea spre fericire. Tu esti steaua care a cázut atunci, când dragostea mea s-a stins pentru câteva clipe ale mândriei. Tu esti lacrima eterná a vietii mele. Tu esti golul vietii mele pustiite si norocul ce mi-a umbrit existenta pe acest pámânt. Tu esti raza de soare ce a pátruns în sufletul meu si mi-a dáruit un pic de sperantá si alinare; tu esti acel vis care s-a sfârsit odinioará atât de dureror... tu esti iluzia trecutului meu si acea fantasmá ce-mi bântuie prezentul; tu esti ráspunsul la întrebárile mele despre iubire. Tu esti infinitul din sufletul meu, tu esti si vei rámâne doar a mea!"
inimaCând voi închide ochii pentru totdeauna, tu sá-mi pecetluiesti buzele cu un sárut pentru a le încálzi, iar picioarele sá mi le acoperi cu petale albe de trandafiri si în pár; sá-mi prinzi trandafirul rosu al iubirii eterne ce va lumina chipul meu înváluit de tristetea mortii. Iar..., de vei zári o lacrimá ce se va scurge pe obrazul meu palid sá stii cá e de rámas bun. Si cánd pámântul îmi va acoperi trupul care cândva tu l-ai atins, sá-ti amintesti cá te-am iubit dintotdeuna sincer si... acea iubire nu s-a stins, dar sá nu plângi, cá eu voi fi mereu cu tine, chiar dacá doar numai în vise. Iar pe mormântul meu din florile ce mi le-ai adus sá scrii cuvântul: 'FERICIRE', cáci am simtit-o datoritá tie si sá nu uiti cá te iubesc chiar dacá nu mai sunt..."


inimaFericirea a intrat în viata mea, o datá cu tine.Inainte, clipele de tristete, de neliniste, îmi invadau gândurile... má dominau. Acum suferinta s-a încheiat. Tu esti lángá mine si este de ajuns sá te simt aproape, sá stiu cá má iubesti pentru a fi o persoaná fericitá.Tu esti acea parte din viata mea care lipsea. Acum cá te-am gásit, simt cáldura dragostei tale care má poartá undeva, sus, departe... spre al nouálea cer. Iti multumesc cá existi!
inimaFericire... e un cuvânt sublim... iubirea seamànà a avere, o dragoste, dar totodatà si durere, iubirea poate fi frumoasà, dar uneori si furtunoasà. Dacà vreodatà iubirea te va lua pe aripa ei... nu o alunga... càci vei regreta... Când iubesti... tu o stii bine,... dar nu làsa ca acest sentiment sà disparà din tine... Sunt clipe ce cad peste noapte, sunt clipe ce vor reveni si-astept cu neràbdare ziua... când tu vei reveni...
inimaCând seara se lasa si toate zgomotele au , tacerea fermecatoare a noptii te va face a-mi acorda putin din timpul tau, pentru a da atentie micutelor mele rânduri. De fiecare data adorm cu tine în gând, ma scol cu tine-n gând, manânc cu tine în gând. Dumnezeule! Ce se intâmpla cu mine?! Oare asta înseamna sa iubesti cu adevarat?!... Daca ai sti ce greu îmi este fara tine, poate ca intr-o zi, voi putea sa îti rostesc aceste cuvinte in fata... Acum în inima mea este un loc aparte pentru tine, un loc pe care ai reusit sa-l cuceresti si sa-l stapânesti... Astazi când tu, rezemata, vei citi aceste rânduri; eu ma voi gândi, îmi voi imagina cum ar fi fost sa fim impreuna. Nu vreau sa-ti spun decât ca îmi este foarte greu sa trec peste zilele astea când toata lumea va fi împreuna si noi, nu...
inimaTe-am admirat de mult timp în tácere, iar atunci, când m-ai privit prima oará, când mi-ai zâmbit prima oará, am simtit cá má topesc sub intensitatea privirii tale... Ai pátruns în viata mea, o datá cu primele raze de soare, ce anuntá rásáritul. Mi-ai luminat întreaga existentá prin simpla ta prezentá, m-ai învátat sá renasc cu fiecare rásárit si apus de soare. M-ai învátat sá admir nuferii multicolori, curcubeele, ploile de argint ce picurá din stele... Esti steaua de pe cortina catifelatá a noptii ce má-nsoteste pe drumurile lungi ale sortii. Ai fost, esti si vei rámâne, îngerul si minunea vietii mele! M-am trezit cu gândul sperantei ucise... ai plecat si cuvintele tale au rámas ca un ecou si sufletul îmi plângea de durerea mistuitoare... si inima mea s-a afundat în tácere si singurátate... Acum tac... si plâng... si má mistuie flácárile trádárii tale... Chinul táu má urmáreste din umbra gândului meu. Amintirea ta má strigá, dar inima mea nu mai vrea sá sufere... si totusi... existá o sperantá pentru noi, dar e târziu, mult prea târziu...
inimaTráiesc din amintiri, vise si sperante. Dacá mi s-ar lua acest mod de a trái as muri precum moare o floare atunci când este prea mult udatá. Inima mea a fost udatá cu lacrimile deziluziei create la sfârsitul acestei relatii. Tot ce stiu este ca el reprezintá tot ce e mai bun pentru mine, un mic ideal de frumusete si bunátate. De ce oare n-a fost sá fie asa cum a spus el? Oare voi mai iubi vreodatá?!
inimaCu tine am descoperit fericirea. Fericirea care má face sá simt cá tráiesc cu adevárat esti tu. Tu dimineata, tu când má alinti, tu când má certi, tu când má atingi. Implinirea si fericirea au venit o datá cu tine, si dacá tu n-ai fi, n-as mai fi nici eu, pentru cá eu... am devenit tu. Tráiesc prin tine, fiecare clipá a vietii si o voi trái pâná la moarte. Te iubesc de un infinit de universuri plus încá unul. Mereu!
inimaAm alergat prin viatá fárá sá-i stiu adevárata-i fatá, simteam cá ceva din mine lipseste... am cáutat, am cáutat si am gásit un suflet bun, curat! Am stiut din prima clipá cá viata mea-i acuma întregitá. Pentru tine am sá fiu un râu de lacrimi uneori, pentru tine am sá fiu o scará ce urcá pân'la nori, pentru tine am sá fiu flacára ce persistá prin apá, voi fi o lacrimá de dor ce curge nemângâiatá! Te rog, priveste înapoi si spune dacá má mai iubesti... Stau acum singurá, plâng si amintirile si vorbe pe care mi le-ai soptit cândva le aud în noapte,... încerc sá te caut printre ele, dar totul îmi apare ca un cosmar, un vis urât din care nu má pot trezi oricât de mult eu as încerca... singura scápare este prezenta ta, dar tu esti atât de departe,... departe, dar nu si de inima mea, cáci niciodatá nu am încetat sá te iubesc. De aceea mi-as mai dori un singur lucru... sá te am aproape pentru a te privi în ochi si asta mi-ar fi de-ajuns sá nu te mai las sá pleci!
inimaLuminile dictau luminii constante si sárace, sá treacá cu mine prin toate ecluzele vietii, iar tu te disimulai ca un om în derutá, te imobilizai, orgolis, pe larga fatá a celor înselátori si mascati... Tot, stralucind de iubire, fascinai Universul ignorant. Buzele tale de aur nu mai sunt pentru mine ca sá râdá...si cuvintele tale de aureolá au un sens asa de perfect, încât în noptile de tinerete si moarte, îti ascult vocea vibrând în zgomotele lumii... si astfel m-am închis în dragostea ta, visând... Dragostea este o dulce iluzie ce se naste din lumina razelor de luná... cáldura pámântului si lacrimile norilor... E o adiere de vânt cu nuantá, un râset de frunze... un cântec care rásuná... un drum anume... care te poartá în visele cele mai profunde. Fiecare gând al meu cátre tine... se va lása usor din mine... va pleca în zári si va lása în urmá un soare ce-o s-apuná... si poate tu má vei uita cáci visul trecátor a fost..., dar tot ce-am spus e-adevárat cáci eu te-am iubit neîncetat...!
inimaAi privit în urma mea si-ai lácrimat usor spunându-mi un cuvânt ce nu-l pot uita asa usor. Má rog noapte si zi, sá pot sá te gásesc din nou, sá-ti spun cá încá mai regret greseala fácutá si vreau sá simt din nou cum te strecori la pieptul meu si-mi spui `Te voi iubi mereu`. Sunt lacrimi ce si astázi îmi umbresc obrazul si-as vrea sá fac ceva sá te aduc din nou în viata mea, dar totul e fárá rost, cáci tu ai plecat, lásând doar urma amará din sufletul meu si zámbetul usor crispat ce mi-a sfárâmat inima. Un loc de rai era, o viatá aláturi numai si numai de tine, dar totul s-a destrámat usor asemeni unei pânze de páianjen. Ai plâns pe umárul meu... ce frumos suná... . Dacá as putea mácar odatá sá-ti ascult inima cum îti bate... cum pulseazá în loc de sânge... dragoste... o dragoste pe care nu o pot compara vreodatá... as muri si as renaste!
inimaVocea ta m-a încântat de parcá un înger mi-a cântat... iar dacá din viata mea, tu ai vrea sá pleci... cine o sá-mi mai zâmbeascá si cu iubire în ochi sá má priveascá? Cine o sá má îndrume sá fac lucruri cât mai bune? Fárá tine viata mea un cosmar ar fi, un cosmar cumplit din care nu m-as mai trezi. Dacá as putea sá îmi pun o dorintá înainte sá plec din preajma ta iubito, sá plec acolo sus unde nu te-as pierde din privirea mea pliná de iubire, ca în momentele în care tu, frumoasa mea, erai lângá inima mea, aceea ar fi sá te mai am odatá la inima mea si sá plângem pentru despártirea care ne va separa pe veci si sá ne dezváluim sufletele dornice de iubire, sá le împreunám pentru o ultimá dragoste de neuitat... nesfârsitá.
inimaFericirea a intrat în viata mea, o datá cu tine.Inainte, clipele de tristete, de neliniste, îmi invadau gândurile... má dominau. Acum suferinta s-a încheiat. Tu esti lángá mine si este de ajuns sá te simt aproape, sá stiu cá má iubesti pentru a fi o persoaná fericitá.Tu esti acea parte din viata mea care lipsea. Acum cá te-am gásit, simt cáldura dragostei tale care má poartá undeva, sus, departe... spre al nouálea cer. Iti multumesc cá existi!
inimaFericire... e un cuvânt sublim... iubirea seamànà a avere, o dragoste, dar totodatà si durere, iubirea poate fi frumoasà, dar uneori si furtunoasà. Dacà vreodatà iubirea te va lua pe aripa ei... nu o alunga... càci vei regreta... Când iubesti... tu o stii bine,... dar nu làsa ca acest sentiment sà disparà din tine... Sunt clipe ce cad peste noapte, sunt clipe ce vor reveni si-astept cu neràbdare ziua... când tu vei reveni...